top of page

FLENSBORG DANSKE JOURNALISTFORENING

MOIN MOIN!

Velkommen til Flensborg Danske Journalistforenings hjemmeside.

På de følgende sider kan du læse om vore aktiviteter og lidt om vores historie.


Foreningen er åben for alle journalister. Du er velkommen til at kontakte os.

Har du kommentarer til hjemmesiden kan du sende en mail til webmasteren på hcd@fla.de

Flensborg Danske Jornalistforening
Wittenberger Weg 19

24941 Flensburg, Tyskland

 

Fotos på hjemmesiden: Thomas Wiltrup og Hans Christian Davidsen, hvis ikke andet er anført.

  • Wix Facebook page

VI ER EN FORENING med knap 30 aktive medlemmer samt en halv snes passive medlemmer og æresmedlemmer. 


MEDLEMMERNE ER både dansk- og tysksprogede og primært bosat og aktive i Flensborg-området.

De fleste medlemmer er ansat på Flensborg Avis, det danske dagblad i Sydslesvig, og arbejder som redaktører, journalister, redaktionssekretærer, fotografer eller redaktionsteknikere. Foreningen tæller også flere freelance-journalister bosat i det dansk-tyske grænseland. 

FLENSBORG DANSKE JOURNALISTFORENING blev stiftet i 1949. Blandt stifterne var den senere chefredaktør for Südschleswigsche Heimatzeitung, Carl Hagens. 

I BEGYNDELSEN HAVDE foreningen primært en faglig betydning. Den forhandlede således løn og arbejdsvilkår for de journalistisk ansatte medarbejdere på Südschleswigsche Heimatzeitung og Flensborg Avis. 

DA DE TYSKE FAGLIGE organisationer senere overtog denne opgave, fik Flensborg Danske Journalistforening i stigende grad betydning som en social forening, der dog også har lagt vægt på arrangementer med fagligt indhold. Blandt andet med besøg på andre journalistiske arbejdspladser og foredrag om politiske eller medierelevante emner. 

DER ER KUN GEMT FÅ akter fra foreningens stiftelse i 1949 frem til 1980erne. Protokoller, bilag og scrapbøger har formentlig ligget hos de respektive formænd og er ved flytning eller dødsfald aldrig blevet afleveret til arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. 

FRA 1980'ERNE ligger dog et righoldigt materiale på arkivet. Det drejer sig om årene under Jens Høyers formandstid samt de efterfølgende formænd, Signe Hindsberger og Lise Kristensen. Siden 1998 har Hans Christian Davidsen været formand for foreningen. 

FORENINGEN HAR GENNEM de seneste ti år lagt vægt på både sociale og faglige aktiviteter. Foreningen har haft besøg af journalister og mediefolk fra Danmark, blandt andre DR-korrespondent Jens Nauntofte, DR-journalist Kurt Strand, tidligere rektor og kommentator Niels Krause-Kjær, forfatter Leif Davidsen, forfatter og journalist Ole Sønnichsen og web-redaktør Bjarke Myrthu. 

DET ER OGSÅ blevet til studierejser og rene fornøjelsesture til blandt andet München, Düsseldorf, Berlin og Schwerin samt udflugter i Slesvig-Holsten til Helgoland, Pellworm, Hallig Hooge og Amrum. 

FORENINGEN TILDELER HVERT ÅR en FDJ-medalje til et medlem, som har gjort sig særligt positivt bemærket - enten fagligt eller socialt. Medaljen stammer fra den gamle østtyske ungdomsorganisation Freie Deutsche Jugend og spiller på, at Flensborg Danske Journalistforening har de samme initialer i forkortelsen (FDJ). 

DESUDEN TILDELER FORENINGEN på Grænseforeningens vegne William Renton Priors Mindelegat til en journalist. Legatet går til efteruddannelse eller studierejser.

FLENSBORG DANSKE JOURNALISFORENING hat rund 30 aktive Mitglieder und ist dem Sydslesvigsk Forening (Dachorganisation der dänischen Minderheit im Landesteil Schleswig) verbunden. 

AM ANFANG war der Zweck des Vereins in erster Linie gewerkschaftlicher Natur. Der Verein war in den Tarifverhandlungen als Vertreter der journalistischen Mitarbeiter der Schleswig-Holsteinischen Heimatzeitung und Flensborg Avis tätig. 

SPÄTER - als die Gewerkschaften diese Rolle übernahmen - bekam der Verein im höchsten Maße Bedeutung als ein Forum, in dem Redakteure und Journalisten sich außerhalb der Arbeitszeit treffen konnten. 

ALS AKTIVITÄTEN WÄREN zum Beispiel Vorträge mit politischen bzw. medienpolitischen Themen, Reisen und Betriebsbesuche zu nennen. 

ES SIND NUR wenige Dokumente aus der Zeit seit der Gründung 1949 bis Anfang der 1980er Jahre erhalten. Die Protokolle, Unterlagen bzw. Sammelbücher sind vermutlich im privaten Besitz der jeweiligen Vorsitzenden geblieben und nicht an das Archiv der dänischen Zentralbücherei in Flensburg abgegeben worden. 

AB DEN 1980'ERN sind viele Sitzungsberichte, Protokolle und Fotos erhalten, besonders aus der Zeit unter dem Vorsitz von Jens Høyer, Signe Hindsberger und Lise Kristensen. Seit 1998 ist Hans Christian Davidsen Vorsitzender. 

IN DEN VERGANGENEN zehn Jahren hat der Verein verstärkt auf fachliche und soziale Aktivitäten Wert gelegt. Der Verein hatte Besuch von bedeutenden Journalisten und Medienvertretern aus Dänemark. Zu den Gästen zählten u.a. der ehemalige Berlin-Korrespondent Jens Nauntofte, der Schriftsteller Leif Davidsen, der ehemalige Rektor der journalistischen Fakultät der Süddanischen Universität, Niels Krause-Kjær, Fernsehmoderator Kurt Strand und Webredakteur Bjarke Myrthu. Außerdem war der Verein Veranstalter von Reisen u.a. nach Berlin, München und Düsseldorf. 

DER VEREIN VERLEIHT jedes Jahr den FDJ-Preis an ein Mitglied, das sich im positiven Sinne entweder sozial oder beruflich hervorgetan hat. Der Preis ist eine Medaille der Freien Deutschen Jugend. Das ist nicht ganz ernst gemeint, sondern beruht auf der übereinstimmenden Abkürzung von Flensborg Danske Journalistforening und der Freien Deutschen Jugend. Außerdem vergibt der Verein jedes Jahr das Legat von William Renton Prior.

bottom of page